top of page

Pää >>  Noin

Tietoja TALS Oy

TALS Oy niminen yhtiö on perustettu vuonna 2015 insinöörityön tekemiseen mittauslaitteiden suunnittelemiseen ionisoivaa säteilyä ja säteilyn valvontajärjestelmiä varten.

Kehitetyt laitteet on halutut ydinteollisuuden yritykset, ekologiset, terveys-epidemiologiset, lääketieteelliset laitteet laitoksissa ja muissa organisaatioissa, jotka haluavat suorittaa kohteita ja ympäristön säteilyvalvonnan.

Tämän toiminnan puitteissa yhtiömme on kokemusta:

-   laboratorio-, kenttä- ja upotettavienspektrometrien sekä gamma-, beeta- ja alfa-säteilyn radiometrien;

-   ihmisen säteilyspektrometrien (eri tyyppi);

-   neste luminesenssi- ja muita spektrometrien valmistuksesta.

Suunniteltujen laitteiden lisäksi olemme valmiita toimittamaan ammattimaisia säteilylaiteita.

Tarjottujen palveluiden lisäksi TALS Oy lisää :

  • ohjelmiston suunnittelu kehitteillä oleville laitteille sekä ja asiakkaiden käytettävissä oleville laitteille;

  • metrologiset mittauslaitteiden kalibrointityöt normaalillartailumittauksia (aktiivisuus, annos, annoksen voimakkuus), myös erikoismuotoilu ohjelmisto;

  • käyttöönottotyöt, tekninen tuki ja korjaus;

  • asiantuntijatuki ionisoivan säteilyn mittaamiseen liittyvistä ongelmista ja tehtävistä olevista spektrometrisistä laitteista;

  • laitteiden testaus, tekniset tiedot ja metrologisten laitteiden testaukset ja vahvistukset.

Lisäksi TALS Oy harjoittaa tieteistutkimustoimintaa, jolla on enemmän nestemäisen luminesenssilaskureiden käyttöäavuutta ja saatavuutta radioekologinen seurannassa.

 

bottom of page