top of page

Etusivu >>  Ohjelmisto

Ohjelmisto

Radionuklidien aktiivisuuden mittausten metrologisen tuen erityispiirteet ja monimutkaisuus johtuen elämässä käytettyjen erilaisten radioaktiivisten lähteiden ja näytteiden moninaisuudesta. Ne eroavat aggregaattitilan, geometrisen koon ja muodon sekä radionuklidien ydinfysikaalisten ominaisuuksien ja aktiivisuustason mukaan.

Vaikeus on siinä, että usein on tarpeen mitata sellaisten aineiden aktiivisuutta ja spesifistä aktiivisuutta, jotka sisältävät tuntemattoman koostumuksen omaavien radionuklidien seosta, joka säteilee alfa-, beeta-, gamma- ja muun tyyppistä ionisoivaa säteilyä.

Moderni ja kattava ohjelmisto spektrometriseen analyysiin helpottaa monimutkaisten radiometristen tehtävien ratkaisemiseksi kehitettyjen menetelmien käyttöönottoa.

bottom of page