top of page

Pää >>  Spektrometria  >> AT1329

AT1329
Alfa- ja beta -laskuri

Sovellus

Alfa- ja beetalaskuri on tarkoitettu samanaikaiseen tai erilliseen bruttoalfa- ja beeta -bruttoaktiivisuuden mittaamiseen eri näytteissä.

Näytelaskuria voidaan käyttää:
  - Mittaa näytteiden laskennan brutto alfa- ja brutto -beeta -aktiivisuus erityisten aerosolisuodattimien perusteella
  -Mittaa brutto alfa- ja brutto-beeta-aktiivisuus materiaalista valmistetuissa "paksukerroksisissa" laskennanäytteissä (esim. Haihduttamalla tai millä tahansa muulla menetelmällä "paksukerrosnäytteen" valmistamiseksi)
  - Mittaa brutto alfa- ja brutto-beeta-aktiivisuus materiaalista valmistetuista "ohutkerros" -laskentanäytteistä (esim. Elektrolyyttisellä saostamisella)
  - Mittaa "ohuiden" lähteiden aktiivisuus, vuon tiheys, ulkoinen alfa- ja beetasäteily
  -  Hallitse pintojen säteilykontaminaatiota sumutusmenetelmällä

AT1329

ominaisuudet

  • Laitteen ohjaus ja mittaustietojen käsittely suoritetaan ulkoisella tietokoneella

  • Mahdollisuus käyttää mukautettua kalibrointia

  • Valittavissa olevat mittayksiköt

  • Mittausalueiden LED -stabilointi

  • Johda passiivista taustasäteilyä

  • Tallennustulosten mittaustietokanta

  • Mittausten metodologinen tuki

Erittely

Detectors type

АТ1329 (α and β channel): 'Phoswich' detector:
Plastic 28 sq.cm with ZnS(Ag) layer 28 sq.cm
АТ1329А (α channel): ZnS(Ag), 28 sq.cm
АТ1329B (β channel): Plastic, 28 sq.cm

Energy range

3 – 7 MeV (α channel)
155 keV – 3.5 MeV (β channel)

Sensitivity

≥0.25 cps/Bq (to Pu-239 alpha radiation)
≥0.30 cps/Bq (to Sr-90+Y-90 beta radiation)

Limit of intrinsic relative measurement error

±20%

Measurement range of gross activity

0.01 – 10000 Bq (α channel)
0.1 – 10000 Bq (β channel)​​

Minimum measured activity for 1h of measurement time

0.02 Bq (α channel of Pu-239)
0.28 Bq (β channel of Sr-90+Y-90)

Background count rate

0.001 cps (α channel)
0.75 cps (β channel)

Dimensions

230х230х290 mm

Weight

21 kg (AТ1329)
9 kg (AT1329A)
21 kg (AT1329B)

bottom of page