top of page

Kannettava monitoiminen tuike -gammaspektrometri AT6101DR on suunniteltu mittaamaan:
   -Cs-134- ja Cs-137-radionuklidien erityisaktiivisuus maaperässä ja maaperässä;
  -Cs-137-, Cs-134-, I-131-radionuklidien erityisaktiivisuus vedessä, elintarvikkeissa, metsätaloustuotteissa, nestemäisissä radioaktiivisissa jätteissä ja muissa;
   -luonnollisten radionuklidien K-40, Ra-226, Th-232 pitoisuus;
   - ympäröivän annoksen ekvivalenttinen gammasäteilynopeus.
Gammaspektrometri AT6101DR on myös tarkoitettu radionuklidien tunnistamiseen: Cs-134, Cs-137, I-131, K-40, Ra-226, Th-232.
In situ -mittaukset tehdään 2π- ja 4π -geometrioille ilman alustavaa näytteenottoa
GPS -viitteellä.

Pää >>  Spektrometria  >> AT6101DR

AT6101DR
Gammaspektrometri kenttäolosuhteisiin

Sovellus

AT6101DR

Toimintaperiaate

Iskunkestävässä, pölyä ja kosteutta kestävässä säiliössä oleva ilmaisinyksikkö rekisteröi hallittujen radionuklidien gammasäteilyn. Tunnistuslaite lähettää spektrometriset tiedot kannettavalle tietokoneelle (Tablet PC) langattomalla viestintäkanavalla näytettäväksi näytöllä.

Instrumentaalinen spektrinkäsittelyalgoritmi kannettavassa PC (Tablet PC) -ohjelmistossa pystyy näyttämään radioisotooppikoostumustiedot tiettyjen radionuklidien spesifisenä tai pinta-aktiivisuutena tai niiden pitoisuutena, luonnollisten radionuklidien spesifisenä aktiivisena aktiivisuutena.
Ympäristön gammasäteilyannoksen ekvivalenttinopeusarvo tarkastuspisteessä määritetään instrumenttispektrianalyysillä, jossa on ”spektri-annos” -toiminto.

Radioaktiivisia poikkeavuuksia etsitään integroidun laskentataajuuden mittaustilassa.

Erittely

Detector type

Scintillation NaI(Tl) Ø63x63 mm

Energy range

50 keV – 3 MeV

Measurement ranges (2π geometry)
- Surface activity of Cs-134 and Cs-137
- Specific activity of Cs-134 and Cs-137 by in situ method
- Specific effective activity of K-40, Ra-226, Th-232


4 – 3700 kBq/sq.m (0.1 – 100 Ci/sq.km)
0.1 – 10 kBq/kg
0.05 – 1000 kBq/kg

Measurement ranges (4π geometry)
- Surface activity of Cs-134 and Cs-137
- Specific activity of I-131
- Specific effective activity of K-40, Ra-226, Th-232


0.05 – 1000 kBq/kg
0.03 – 1000 kBq/kg
0.05 – 1000 kBq/kg

Typical relative energy resolution at 661.7 keV from Cs-137

< 8%

Measurement range of ambient dose equivalent rate

0.03 – 130 µSv/h

Sensitivity to Cs-137 gamma radiation

≥2200 (cps/µSv)/h

Integral nonlinearity

±1 %

Protection class

IР67

Working temperature range

-20°С...+50°С

Overall dimensions, weight

Ø130x500 mm, 4.5 kg (Detection unit)
10'' (Tablet PC)

Internal battery run time

≥9 h

Number of ADC channels

1024

bottom of page